مارچوبه شور می تواند به فهمیدن نوع بیماری ها در افراد کمک کند

غربالگری و کشت ژرم پلاسم متحمل به نمک راهی جایگزین برای استفاده کامل از مناطق وسیع خاک شور و تثبیت عملکرد سبزیجات است. مارچوبه (Asparagus officinalis L.) دارای مواد مغذی بالایی از جمله ویتامین ها، ساپونین های استروئیدی، فلاونوئیدها، مواد معدنی و اسیدهای آمینه است.

این گیاه برای مدت طولانی به طور گسترده در سطح جهان مصرف می شود و از نظر اقتصادی آن را به یک گیاه با ارزش تبدیل می کند. چین بزرگترین تولید کننده و صادرکننده مارچوبه شور در جهان است که بیش از 40 درصد از سطح کاشت و عملکرد جهانی مارچوبه را به خود اختصاص داده است.

مارچوبه دارای تحمل نمک قوی است و می تواند به طور معمول در خاک شور-قلیایی متوسط زیر 0.3٪ رشد کند. در این محیط، مانع از انتقال Na+ به سمت بالا توسط ریشه‌های مارچوبه و توزیع مجدد Na+، K+ و Ca2+ در سطح اندام، نقش کلیدی در سازگاری مارچوبه به تنش شوری دارد.

مارچوبه

علاوه بر این، افزایش ظرفیت حذف ROS و متابولیسم کربن نیز به عنوان مکانیسم های مهم تحمل نمک در گیاهان مارچوبه نشان داده شد. با این حال، تفاوت‌های زیادی در تحمل نمک در بین واریته‌ها در خاک‌های شدید شور قلیایی وجود دارد، جایی که فقط برخی از گونه‌ها می‌توانند به طور معمول رشد کنند.

بنابراین، شناسایی و غربال ژرم پلاسم مارچوبه مقاوم به نمک برای تحقیق در مورد مکانیسم‌های مقاومت به نمک، پرورش و کشت واریته‌های مقاوم به نمک در خاک شور-قلیایی مهم است.

در سال‌های اخیر، تحقیقات قابل‌توجهی در مورد شناسایی ژرم پلاسم مقاوم به نمک در چندین سبزیجات در سرتاسر جهان، مانند خیار، گوجه‌فرنگی و فلفل قرمز انجام شده است که موفقیت و تجربه‌ای از آن به دست آمده است.

اما در مورد مارچوبه تحقیقات هنوز در مرحله اولیه و فاقد عمق و وسعت است. از بسیاری از مطالعات قبلی، ما می دانیم که تحمل به نمک گیاه در مرحله جوانه زنی و مرحله گیاهچه به دلیل نقش پیش نیاز آنها در تعیین عملکرد ارزیابی شد در حالی که نتایج معمولاً در کل دوره رشد، از جمله مرحله بالغ، متفاوت بود.