زعفران یک گرمی نگین می تواند باعث سرعت رشد ذهنی در کودکان شود

به طور کلی، شواهد نشان می دهد که اثر زعفران یک گرمی نگین با توجه به تعدیل خلق و خو ممکن است فراتر از جمعیت های بالینی باشد. همچنین ممکن است شامل کاهش پاسخ های استرس باشد.

پاین تحقیق با توجه به اینکه نشان داده شده است که بروز افسردگی اساسی در بیماران مبتلا به افسردگی تحت بالینی تشخیص داده شده بیشتر است، اهمیت دارد.

بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر مزمن زعفران بر بهزیستی هیجانی توسط یک سری پرسشنامه در بزرگسالان سالم کم‌خوش خود گزارش‌دهنده و ارزیابی تأثیر حاد عصاره زعفران بود.

در پاسخ به یک عامل استرس زا روانی اجتماعی از طریق پارامترهای روانی و فیزیولوژیکی.این مطالعه یک طرح تصادفی، کنترل شده با دارونما، دوسوکور، گروه‌های موازی را اتخاذ کرد که در آن اثرات حاد و مزمن عصاره زعفران و دارونما قبل، حین و بعد از یک استرس‌زای آزمایشگاهی، استرس‌زای چندوظیفه‌ای مشاهده شده (OMS) بر روی ارزیابی شد.

زعفران

روزهای 1، 14، 28 و 56 پس از مصرف درمان. این مطالعه بر اساس دستورالعمل‌های مندرج در اعلامیه هلسینکی انجام شد و همه رویه‌های مربوط به شرکت‌کنندگان انسانی توسط کمیته اخلاق گروه روان‌شناسی دانشگاه نورثامبریا تأیید شد (مراجعه: 1028).

رضایت نامه کتبی آگاهانه از همه شرکت کنندگان به دست آمد. کارآزمایی در ClinicalTrials.gov (NCT03639831) ثبت شده است هفتاد و سه شرکت کننده 18 تا 60 ساله که احساس اضطراب و/یا استرس و خلق و خوی ضعیف را در زندگی روزمره خود گزارش می دادند، در نیوکاسل آپون تاین و نواحی اطراف آن استخدام شدند.

این مطالعه با استفاده از ایمیل‌های توزیع شده در پایگاه داده شرکت‌کنندگان مرکز تحقیقات و فهرست‌های توزیع داخلی دانشگاه نورثومبریا، همراه با آگهی‌هایی که در رسانه‌های اجتماعی قرار داده شده بود، تبلیغ شد.

شرکت‌کنندگانی که معیارهای تشخیص (با استفاده از پرسش‌نامه‌های خودگزارش‌دهی) هر آسیب‌شناسی روان‌شناختی (مانند افسردگی، اختلال اضطراب فراگیر) را رعایت کردند یا (توسط یک پزشک پزشکی) برای چنین آسیب‌شناسی در 3 سال گذشته تشخیص داده شدند، واجد شرایط نبودند.

همچنین معیارهای خروج از مطالعه به شرح زیر بود: شاخص توده بدنی (BMI) ≤18.5 یا ≥30 kg/m2. اختلال بینایی اصلاح نشده؛ آلرژی/عدم حساسیت غذایی؛ وضعیت هورمونی که احتمالاً باعث ایجاد یک وضعیت هیجانی ناپایدار/نوسان می شود (به عنوان مثال، گذار یائسگی).