آتل شبانه موجب واژگونی یک آمبولانس شد

شکستگی یک آسیب جدی به ساختار استخوان است که بسته به محل آسیب و شدت آن طبقه بندی خاص خود را دارد.

نقض یکپارچگی بافت استخوانی می تواند باز باشد هنگامی که پوست پاره می شود، خون از زخم جریان می یابد و بسته می شود.

علاوه بر این، این آسیب ها به کامل، فشرده سازی و آسیب هایی که در آن جابجایی قطعات وجود دارد و خرد شده تقسیم می شوند.

ارائه کمک های اولیه یکی از مهم ترین اقداماتی است که زمان درمان بعدی و بهبودی دست ها و پاهای آسیب دیده و سایر قسمت های بدن را تعیین می کند.

به همین دلیل است که دانستن نحوه اجرای آتل شبانه یا در صورت شکستگی، بسیار مهم است.

ارائه کمک های اولیه باید جدی گرفته شود تا از عواقب منفی جلوگیری شود.

آتل چیست و چرا برای شکستگی استفاده می شود؟

آتل برای شکستگی ها اجازه حرکت استخوان ها را نمی دهد، به این معنی که درد بسیار کمتر خواهد بود. علاوه بر این، بیمار از آسیب شناسی های پیچیده مرتبط با جابجایی و گسترش قطعات اجتناب می کند.

هنگامی که یک آتل به طور صحیح در هنگام شکستگی بر روی قربانی اعمال شود، خطر آسیب به رگ های خونی، انتهای عصبی و بافت ماهیچه ای به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

با هر نتیجه ای، استفاده از آتل برای شکستگی یک عمل جدایی ناپذیر برای شکستگی های انواع مختلف است.اگر آسیبی رخ دهد، در زمان کمک های اولیه برای شکستگی، این ناحیه باید بی حرکت شود، حتی اگر زخم های باز وجود داشته باشد.

این باعث می شود آسیب شدیدتر نشود و بیمار را برای حمل و نقل آماده کند حالت آرام سندرم درد را کاهش می دهد و حتی آن را متوقف می کند.

از گسترش شوک جلوگیری می کند و احتمال آسیب های دیگر به اندام ها و بافت های داخلی را کاهش می دهد. منطقه نزدیک این کار را می توان با اتوبوس انجام داد. اما ابتدا بیایید ببینیم تایرها چیست.